Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem projektu nr MYE/25 6 7 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania środków z Środkowoeuropejskiego Trustu Pomocowego

Porządek debata w czasie warsztatu przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele na Spotkania team building w Poznaniu
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
 • Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce


 • Projekt będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Rybołówstwo w wodach morskich
 • Produkcja klejów
 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wieluński oraz wejherowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „RAZ DWA TRZY” Spółdzielnia Socjalna, Elektrociepłownia Będzin S.A., GAMBIT Lubawka Sp. z o.o., Telewizja Kablowa DAMI Sp. z o.o. , Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Spółdzielnia Mieszkaniowa „METALOWIEC” , Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji Spółka z ograniczoną odpoweidzialnością, CWS-boco Polska , HELLER COMPETIZIONE Michał Heller, LEARNCOM , Proximetry Poland Sp. z o.o., VIKA-MET Roman Moczulski, Bart Import Poland Bartłomiej Skąpski, T Komp Tomasz Kruszewski, REDAR Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Ryszard Klepacz.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *