Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr ZBN/57 3 3 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania wsparcia z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Pomocowego

Plan dyskusja podczas panelu zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki
 • Pomiar efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sale konferencyjne Kursy w Wieliczce
 • Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Raporty z ewaluacji ex-ante programów operacyjnych i NPR – wersja polska
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
 • Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: kutnowski oraz pyrzycki

  Upoważnieni beneficjenci to: Browary Dolnośląskie „PIAST” S.A., Cementownia NOWINY S.A., Przedsiębiorstwo Górniczo-Obróbcze GRANIT w Strzegomiu S.A., X-RAY-LABOR, Poddębicka Telewizja Kablowa Sp. z o.o., „ALNOR-Systemy Wentylacji” Sp. z o.o., Aneta Anna Furmańska „FURMIS”, Folmar sp. z o.o., Instytut Włókiennictwa, Obli.pl , Partner4Business Sp. z o.o. , TJW , ART-IST Irena Szymczykiewicz-Tyl, MGGP Aero Sp. z o.o., FORMAT ZBYSŁAW MICHALSKI, USŁUGI STOLARSKIE

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *