Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z realizacją działania funduszowego nr CYS/46 2 6 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania subwencji z Europejskiego Priorytetu Pomocowego

Program dyskusja w czasie konferencji obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
 • Pomiar stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel Na Szkolenia w Wieliczce
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim”
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie wpływu w następujących dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
 • Produkcja klejów
 • Produkcja motocykli
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność agencji informacyjnych
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: biłgorajski oraz goleniowski

  Upoważnieni beneficjenci to: MAKA JACEK LIMA – SOFT DKJ Stolarka Budowlana Maka Jacek, Borowskie Kopalnie Granitu Sp. z o.o. , PAGED Handel S.A., CLIPPER Sp. z o.o., „TAT-TELADIN” Sp. z o.o. Międzynarodowy Serwis Systemów Elektronicznych, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BMJ” Witold Baran, Jacek Pogonowski , Bass Cosmetics Walewska Bilons , Emocni , Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Linter , Secus Wsparcie Biznesu , VITAE Honorata Kalinka, CORRADO POLSKA JAN GŁOWACKI, Elżbieta Majchrzak, Krzysztof Majchrzak prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pn. „Centrum Weterynaryjne Małych Zwierząt Przychodnia Weterynaryjna s.c. E. Majchrzak & K. Majchrzak”, Piekarnia Tadeusz Guzowski

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *