Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr OAS/48 3 8 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania subwencji z Europejskiego Trustu Społecznego

Harmonogram debata w czasie warsztatu zawiera następujące grupy panelowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele na Szkolenia w Rzeszowie
 • Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Identyfikacja barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty innowacyjne w regionie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem wpływu w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Chów i hodowla pozostałych zwierząt
 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • Produkcja monet
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • Pozostała działalność związana ze sportem

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: łęczyński oraz sokólski

  Upoważnieni beneficjenci to: ANDRZEJ NAPORA USLUGI REMONTOWO-BUDOWLANE, Zakłady Akumulatorowe „ZAP” Piastów S.A., KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., Płocka Telewizja Kablowa „Relax-Sat” S.C. , „ELSAT” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sp. cywilna Golicz i Moś, Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa , Aprowizacja Sp. z o.o., CIS – Consulting-Informatyczne Systemy Wojciech Lechwacki, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, LEDIKO Walendowski i Wilanowski Spółka Jawna, Sygnity , TOPSIL T.Padee, T.Mąka Spółka Jawna, Export-Import Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SAYMON , Technology Transfer Agency Techtra Sp. z o.o., TOMAR Wioletta Krakówka

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *