Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z audytem programu nr UEK/42 5 7 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania budżetu z Luksemburskiego Programu Wyrównawczego

Program dyskusja w czasie konferencji obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • „Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Ocena efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Wieliczce
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Ocena bieżącej realizacji projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu w kontekście identyfikacji występujących barier i problemów.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN


 • Projekt będzie omówiony w aspekcie efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Rybołówstwo w wodach śródlądowych
 • Produkcja wyrobów formowanych na zimno
 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów radiofonicznych
 • Pozostałe sprzątanie
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: płocki oraz m. st. Warszawa

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kabli Ożarów S.A., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryinych Holding S.A., Auto-Lux Mariusz Stopa, CITO Krzysztof Tomczak, Beskidzka Telewizja Kablowa „Bestkabel” Sp. z o.o. , „KRUSZYWA POLSKIE” , Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Faurecia Grójec R&D Center , J. Witkowski, P. Witkowki P.H. Lodimex Sp. J. , MARCIN STAŃCZAK, Rabateo Sp. z o.o., Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa, Jabłuszko Sp. z o .o ., Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ANNA, F.H.U. EKO-DOM Sylwia Gołębiewska

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *