Audyt projektu – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z audytem działania funduszowego nr RCZ/18 7 4 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Luksemburskiego Priorytetu Wyrównawczego

Harmonogram dyskusja podczas spotkania zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Ocena jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Sala konferencyjna Szkolenia w Sudetach
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim – 2010
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program będzie omówiony pod kątem analizy ex post w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • Produkcja materaców
 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Transport kolejowy towarów
 • Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: janowski oraz m. Słupsk

  Upoważnieni beneficjenci to: „DELIA” S.A., „KOUDUS” Sp. z o.o. (p.n. Land O”Lakes S.A.) , EATON Truck Components Sp. z o.o., mdh sp. z o.o., Stowarzyszenie Użytkowników Sieci Telewizji Kablowej „ZBIORCZA” , Chełmska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Blyweert Aluminium Sp. z o.o., Far Data sp. z o.o. spółka komandytowa, Global Technology – Jarosław Przyłucki, Optidata , SOFTLINK MAŁGORZATA KORNOBIS, Zakłady Płytek Ceramicznych Przysucha , GROBUD SP. Z O.O., Vogel Vogel Arkadiusz Fogel, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *