Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z rozliczeniem programu nr HGW/29 1 9 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania środków z Europejskiego Trustu Społecznego

Plan dyskusja podczas seminarium obejmie następujące grupy panelowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Pomiar sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele na Kursy w Krakowie
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Ocena listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Komplementarność Projektów w Zakresie Infrastruktury Transporu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastuktury Transportu Drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innimi inicjatywami w tym zakresie.
 • Ocena stanu przygotowania podmiotów prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w zakresie potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (w kontekście Działania 9.3 PO KL)
 • Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podniesienie jakości zasobów ludzkich
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Grant zostany omówiony pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Rybołówstwo w wodach morskich
 • Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
 • Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • POBÓR,UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY.
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: żagański oraz ostrowiecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Kopalnia Anhydrytu „NOWY LĄD” Sp. z o.o., Huta Szkła „CZECHY” S.A., Fabryka Maszyn Budowlanych FAMABA w Głogowie S.A., Moder Electro, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „CERTO” S.C., „EURO-CODE” K. J. Morzywołek, ADAPTRONICA Sp z o.o., ecoBIONICA Zuzanna Bożek, INSPIRION , MAŁKOWSKI-MARTECH Sp.z o.o., Studio Dźwięku Tomasz Czartoryski, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ARCHON+ Biuro Projektów Barbara Mendel , Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zając i Tomaszewski Spółka Jawna, Integer.pl SA

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *