Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z raportowaniem projektu nr TGD/42 4 5 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania subwencji z Panatlantyckiego Funduszu Pomocowego

Plan dyskusja w czasie warsztatu zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Region Morza Bałtyckiego)
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Analiza skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele na Wyjazdy integracyjne w Nałęczowie
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • Produkcja prętów ciągnionych na zimno
 • Handel energią elektryczną
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: świebodziński oraz brzeski

  Upoważnieni beneficjenci to: Dongguan Dongxiao Stationery And Gifts Co. Ltd., Elbląskie Zakłady Naprawy Samochodów Sp. z o.o., Security Car System – Systemy zabezpieczające pojazdów, „, PHU TV Kablowa „Zatorze-Starówka” S.C. , „TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE” , Ambiton , Fabryka Opakowań Kosmetycznych POLLENA S.A., JDF Cafe Sp. z o.o., Linter , STRONA 5 , Vulcan Power , Fabryka Pieczywa Cukierniczego SAN-Pajda , OSHEE POLSKA , Zakład Produkcyjny „Prozamet” inż. Karol Zarębski

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *