Spotkanie raportujące – zaproszenie – projekty EFS

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr ASR/49 1 9 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania środków z Panatlantyckiego Trustu Oświatowego

Porządek debata w czasie spotkania przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Sala konferencyjna Szkolenia w Zakopanem
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • Ocena wpływu udziału w projekcie na sytuację osobistą i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII w województwie łódzkim
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Projekt zostany omówiony pod kątem wpływu w następujących dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Uprawa trzciny cukrowej
 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Wydawanie gazet
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: bydgoski oraz prudnicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Krzysztof Oleksy Ośrodek Szkolenia Kierowców OLEKSY S.C., Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Biała Góra Sp. z o.o., Polskie Huty Stali S.A., ORTO Chrzanowski Roman, Firma Usługowo-Handlowa Telewizja Kablowa „KWIMAR” S.C., „Olimar” Sp. z o.o., ANNA SZKUDLAREK ANN GROUP, Dom Samochodowy Germaz , i3D Science Sp. z o. o. , MGGP Aero sp. z o.o., SOFTWARE MIND , Widok Energia , Gmina Miasto Stargard Szczeciński, VOICE-NET Sp. z o.o. , Wróbel Julian

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *