Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie parę miesięcy to naprawdę dobra sytuacja na rynkach pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia osiągnął najniższy poziom od 1991 roku. Pod koniec 2016 roku wyniosło niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki były widoczne aż w 14 województwach. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że będą oni mieli pewne problemy z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów.

Na pewno taka sytuacja jest mocno widoczna w branżach technologicznych, w nich już od paru lat pracujący tam ludzie są przyzwyczajeni do tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Jednak identyczna sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz to nowych branżach, także w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna warunki dyktowali pracodawcy.

Tego typu sytuacja może być dość korzystna nie tylko dla samych pracowników, lecz i dla całości gospodarki, jaką będzie napędzał wzrost pensji. Dodatkowo duże znaczenie zaczynają mieć różne dodatki, jakimi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi karty sportowe, opiekę medyczną czy też pakiet ubezpieczeń dla pracownika i jego rodziny.

Co interesujące, w naszym kraju trendy są zupełnie inne, niż w reszcie świata, gdzie obserwowany jest systematyczny wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że już w bieżącym roku ogólna liczba ludzi bez pracy może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Najważniejszą przyczyną tego typu problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Pomimo tez wielu ludzi, technologiczny postęp i automatyzacja pracy nie mają wielkiego wpływu na stopę bezrobocia. Hasła tego typu słyszy się często od dziewiętnastego wieku, a nadal pomimo pojawienia się ogromnych ilości najróżniejszych urządzeń pracownicy cały czas są potrzebni. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne będą powodowały znikanie niektórych profesji i powstawanie innych.

Liczba nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo bezpośrednio korzystają one z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z tego też powodu coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować powinny we własny rozwój i nie bać się zmian.

Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Opuszczanie pracy z powodu chorób jest poważnym problemem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu pracownik nie wykonuje swoich zawodowych obowiązków, lecz również mu się należy za czas choroby odpowiednie świadczenie. Do wyznaczonej ilości dni na zwolnieniu będzie je płacił firma, a następnie obowiązek ten powinien przejść do ZUSU.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom duże znaczenie ma prewencja, dlatego też w działania tego typu często się też angażuje Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie negatywnym skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowane zostały specjalistyczne szkolenia i warsztaty poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm przy tym projekcie skorzystać będą mogli poza tym z licznych narzędzi, jakie pozwolą skontrolować zakres ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki temu można będzie zacząć należyte działania naprawcze, a oprócz tego zacząć wdrażać środki profilaktyczne chroniące przed występowaniem zawodowego stresu.

Jak widać po statystykach, czynnik ten to jeden z bardzo często występujących powodów nieobecności pracowników. Szacuje się, że blisko sześćdziesiąt procent wszystkich zwolnień będzie efektem postępujących problemów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w miejscu pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym częściej bywają zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długo trwający stres może się bardzo negatywnie odbić na najrówniejszych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Często powoduje rosnące problemy z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a zostawiony bez leczenia stać się może przyczyną poważnych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na warunki stresowe zakończyć się nawet może ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy niejednokrotnie nie mają zupełnie świadomości, ile negatywnych skutków może dla nich nieść życie w nieustannym stresie. Efekty tego typu sytuacji odbywają się również na funkcjonowaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a rośnie liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.

Czy automatyzacja pracy ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. Pod koniec 2016 roku wynosiło około ośmiu procent, a spadki zanotowano aż w 14 województwach. Sytuacja taka oznaczać będzie dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy z wyszukaniem odpowiednich ludzi.

Z całą pewnością taka sytuacja ma miejsce w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od kilku lat pracownicy mają świadomość tego, że to oni stawiają warunki. Jednak bardzo podoba sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w których całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Tego typu sytuacja może być bardzo korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, ale także dla gospodarki, którą może napędzić odpowiedni wzrost pensji. Oprócz tego coraz większe znaczenie mają różne dodatki, którymi kusi się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można karnety do obiektów sportowych, opiekę medyczną czy też pakiety ubezpieczeniowe dla pracownika i jego rodziny.

Co interesujące, trendy w naszym kraju są całkowicie inne, niż w innych krajach, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w tym roku ogólna ilość ludzi bez pracy może osiągnąć poziom blisko 200 milionów. Najważniejszym powodem takich problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Wbrew opiniom licznych osób, technologiczny rozwój i coraz większa automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na stopę bezrobocia. Takie hasła można usłyszeć już od XIX wieku, a w dalszym ciągu mimo pojawienia się dużej liczby maszyn i urządzeń ludzie nadal są potrzebni. Natomiast faktycznie tak jest, że zaawansowane rozwiązania technologiczne mogą spowodować wymieranie niektórych profesji i tworzenie się innych.

Ich liczba w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rośnie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej odpowiednią obsługę. Z takich też powodów widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować muszą w swój rozwój i nie obawiać się zmian.

Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia uzyskał najmniejszy od 1991 roku poziom. W październiku wynosiło niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki były widoczne w prawie wszystkich województwach. Sytuacja taka dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą mieć oni coraz więcej problemów ze znalezieniem dobrych pracowników.

Z całą pewnością sytuacja tego typu jest widoczna w technologicznych branżach, tam już od kilku lat ludzie mają świadomość tego, że to oni stawiają warunki. Lecz taka sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz większej ilości branż, między innymi w obszarach, w których jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowały firmy.

Taka sytuacja jest dość korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz również dla naszej gospodarki, jaką może rozruszać wzrost pensji. Poza tym coraz większe znaczenie mają dodatkowe benefity, jakimi pracownicy są kuszeni. Zaliczają się do nich między innymi sportowe karty, prywatną opiekę zdrowotną czy też pakiet ubezpieczeń dla pracownika i jego rodziny.

Co ważne, w naszym kraju trendy są zupełnie inne, niż w reszcie świata, gdzie obserwowany jest ciągły wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w roku 2017 ilość osób pozostających bez pracy może osiągnąć poziom blisko 200 milionów. Głównym powodem tego typu problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Wbrew opiniom wielu ludzi, postęp technologiczny i coraz większa automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na ilość bezrobotnych. Takie hasła można usłyszeć już od dziewiętnastego wieku, a w dalszym ciągu mimo stosowania ogromnej ilości najróżniejszych urządzeń pracowników nic nie zastąpi. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane technologie mogą spowodować wymieranie niektórych profesji i tworzenie się zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rośnie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować powinny we własny rozwój i nie obawiać się zmian.

Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Abstynencja pracowników przez różne choroby jest dużym problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i instytucji społecznych. Przebywając na zwolnieniu pracownik nie będzie wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale również mu się należy za ten czas odpowiednie świadczenie. Do pewnej liczby dni na zwolnieniu będzie je płacił właściciel firmy, a później ten obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi ogromne znaczenie ma prewencja, z tego też powodu w takie działania często się też angażuje Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano specjalistyczne szkolenia i warsztaty związane z takimi zagadnieniami.

Właściciele firm w zakresie tego projektu skorzystać będą mogli poza tym z szeregu narzędzi, jakie pozwolą zbadać skalę ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki temu będzie można zainicjować właściwe działania naprawcze, a dodatkowo wdrożyć profilaktycznie środki zapobiegające pojawieniu się stresu zawodowego.

Jak można zobaczyć po statystykach, czynnik ten to jeden z bardzo często występujących powodów nieobecności pracowników. Szacuje się, że blisko 60 procent lekarskich zwolnień jest skutkiem problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są częściej zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Długotrwały stres odbija się bardzo negatywnie na rozmaitych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Może spowodować rosnące problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a pozostawiony bez leczenia stać się może powodem bardziej poważnych chorób. Długotrwałe narażenie na duży stres może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie mają nawet świadomości, ile niepożądanych skutków niesie dla nich stresujące życie. Efekty tego typu sytuacji odbijają się także na codziennym działaniu firmy, ponieważ zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.