Audyt projektu – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr CXR/65 9 2 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania subwencji z Europejskiego Priorytetu Edukacyjnego

Program debata w czasie panelu przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Ocena efektów wspierania środkami ZPORR (działania 2.5, 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.1, 2.3) sektora MŚP
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sala konferencyjna Szkolenia w Zakopanem
 • Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim 2009
 • Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim (projekty konkursowe)


 • Program zostany omówiony pod kątem skuteczności w następujących dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja bielizny
 • Odlewnictwo żeliwa
 • Produkcja motocykli
 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: łęczycki oraz mielecki

  Upoważnieni beneficjenci to: „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A., Elektrociepłownia „Energotor-Toruń” S.A., Zakłady Gumowe BYTOM S.A., „KOMPAS” s.c., Stowarzyszenie Telewizja Kablowa „Chomiczówka” , Rzeszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , BCC KRZYSZTOF PULKIEWICZ, Delta Interactive Sp. z o.o., Holzkonzept Polska Sp. z o.o., P.P.H.U. Cerko s.c., Bogusław Pilarski, Maria Pilarska, Self Internet Jacek Bluj, Webspine Polska , ALVO Grupa Gastrometal Barbara Staszczuk – Olszewska, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK SPÓŁKA Z O.O., Kazeina Polska Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *