Konferencja programowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem programu nr TAB/54 6 4 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania wsparcia z Amerykańskiego Funduszu Spójności

Porządek debata podczas spotkania obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
 • Audyt sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Mikołajkach
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena efektów inwestycji środowiskowych finansowanych w ramach NPR 2004-2006
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • Sytuacja zawodowa Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 po 6 miesiącach od zakończenia ich udziału w projektach oraz ocena otrzymanego wsparcia.
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program będzie omówiony pod kątem wpływu w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja barwników i pigmentów
 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • Szkoły podstawowe
 • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: inowrocławski oraz m. Zabrze

  Upoważnieni beneficjenci to: Grazyna Gibadlo PRODUKCJA PARAPETÓW I NAGROBKÓW, Kombinat Cementowo – Wapienniczy KUJAWY S.A., ALBAZ sp. z o.o., ZEM-Tourist Sp. z o.o., Stowarzyszenie Klub Sympatyków Telewizji Satelitarnej BOY , „Medigo ” , AB Industry , D.A. Glass Doros Teodora, Grass Cavagna Group Polska, OPTIMA MANAGEMENT Sp. z o.o. , SZWEDO GROUP Spółka Cywilna Leszek Szwedo Elżbieta Poźniak, TRADE SOFT Marcin Wałęga, FAROUK SYSTEMS POLSKA Zdzisław Mikulski, XPLUS , Firma handlowo-usługowa Ewa Rzewnicka

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *