Konferencja programowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr PKIJ/61 7 6 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Funduszu Spójności

Porządek dyskusja w czasie spotkania obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Audyt jakości implementacji założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Sale konferencyjne Wyjazdy integracyjne w Wieliczce
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się – analiza potecjału w kontekście realizacji zasady ,,good governance”
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Ocena możliwości zapewnienia porównywalności projektów dotyczących wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej na przykładzie działania 9.4 PO IiŚ
 • Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z EFRR oraz FS w kontekście planowania wdrażania POKL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w sektorze MMŚP (w kontekście wdrażania Działania 8.1)
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Program zostany omówiony pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
 • Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: puławski oraz sztumski

  Upoważnieni beneficjenci to: „ELEKTROBUDOWA” S.A., Agroma Wałcz Sp. z o.o., Żegluga Bydgoska S.A., SIR-COM Wywóz Nieczystości, Zakład Elektroniczny ELEKTRONAK Instalacja Anten RTV, „INTERNET MEDIA GROUP” , AROMES GROUP Sp. z o.o., EGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grupa Kęty S.A., Kubiak Sp. z o. o., TATRY TOUR Sp. z o.o., VIRIO w organizacji, FRANSPOL , Polski Serwis Floty Sp. z o.o., Adam Sierzan, Tomasz Pasicz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „PS s.c. Adam Sierzan Tomasz Pasicz”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *